#aerobic

Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above
Đỗ Minh Đường
Thoát vị đĩa đệm có nên tập Aerobic không là câu hỏi xuất hiện rất nhiều trên các diễn đàn về sức khỏe xương khớp. Aerobic là bộ môn thể thao đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe x... View More
IHR Việt Nam
Tập aerobic bị đau lưng thường xuất hiện ở những người mới tập hoặc có lối sống kém vận động kéo dài. Các cơn đau này thường không nghiêm trọng và được cải thiện sau vài ngày nghỉ ngơi. Trong trường h... View More
Load More