#albumin

Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above
Đỗ Minh Đường
Truyền albumin trong hội chứng thận hư là một trong những phương pháp được áp dụng khá phổ biến. Cách này nhằm mục đích duy trì chức năng mạch máu ở cầu thận, góp phần cải thiện triệu chứng và đẩy lùi... View More
Load More