#c11f6tm050l

Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above
AME Groupamegroup
C11F6TM016L - Cầu dao tự động dạng khối ComPacT 16A 4P C11F6TM016L - Cầu dao tự động dạng khối 16A 4P 690V AC 50/60Hz IP40 với kích thước 108x137x80mm, khối lượng1.42kg, độ bền cơ học 20000 chu kỳ Xem... View More
AME Groupamegroup
C11F6TM050L - Cầu dao tự động ComPacT 50A 4P 690V AC C11F6TM050L - Cầu dao tự động ComPacT 50A 4P 690V AC 50Hz có điện áp chịu xung định mức [Uimp] 8kV, hiệu suất: F 36kA 415VAC, cấp độ bảo vệ IP40 Xe... View More
Load More