#cadivi

Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above
AME Groupamegroup
Dây đôi mềm bọc nhựa PVC VCmd-2×0,75-(2×24/0,2) – 0,6/1kV – VCmd 0,6/1kV, AS/NZS 5000.1 dây đôi mềm bọc nhựa PVC VCmd-2×0,75-(2×24/0,2) – 0,6/1kV – VCmd 0,6/1kV, AS/NZS 5000.1 có kết cấu 24/0,20 N độ ... View More
AME Groupamegroup
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/DSTA-3×6+1 x4 – 0.6//1 kV Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/DSTA-3×6+1 x4 – 0.6//1 kV – 0,6/1 kV, TCVN 5935-1 (3 lõi pha + 1 lõi đất, ruột đồng, cách điện X... View More
AME Groupamegroup
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CVV/DSTA-3×6 – 0,6//1kV Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CVV/DSTA-3×6 – 0,6//1kV – 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (3 lõi, ruột đồng, cách điện PVC, giáp băng thép bảo vệ, vỏ... View More
AME Groupamegroup
Cáp điện lực hạ thế CXV-3x1,5 0,6//1kV, 3 lõi, ruột đồng, vỏ PVC Cáp điện lực hạ thế CXV-3x1,5 0,6//1kV - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (3 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) thuộc Cadivi được AME Group ph... View More
AME Groupamegroup
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/DATA-95 - 0,6//1kV - 1 lõi, vỏ PVC Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/DATA-95 - 0,6//1kV - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng ... View More
AME Groupamegroup
Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/DATA-70 - 0,6//1kV 1 lõi, ruột đồng Cáp điện lực hạ thế có giáp bảo vệ CXV/DATA-70 - 0,6//1kV - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (1 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, giáp băng... View More
AME Groupamegroup
CXV-3x150+1x70 - 0.6/1kV/Cáp điện lực hạ thế | Ame Tech CXV-3x150+1x70 - 0.6/1kV/Cáp điện lực hạ thế - 0,6/1kV, TCVN 5935-1 (3 lõi pha +1 lõi đất, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ PVC) có cấu tạo chắc ch... View More
AME Groupamegroup
VCm-1,5-(1×30/0,25) – 450/750V/Dây điện bọc nhựa PVC – 450/750V, TCVN 6610-3 - Ame Tech VCm-1,5-(1×30/0,25) – 450/750V/Dây điện bọc nhựa PVC – 450/750V, TCVN 6610-3, điện trở13,3 (Ω/km), khối lượng 21... View More
AME Groupamegroup
VCm-95 (1×475/0,5) – 0,6/1 kV/Dây điện bọc nhựa PVC – 0,6//1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 - Ame Tech VCm-95 (1×475/0,5) – 0,6/1 kV/Dây điện bọc nhựa PVC – 0,6//1kV, Tiêu chuẩn AS/NZS 5000.1 có khối lượ... View More
AME Groupamegroup
Cáp chậm cháy - chống cháy hạ thế CADIVI Cáp chậm cháy - chống cháy hạ thế CADIVI chính hãng từ AME Group. Phân biệt cáp chống cháy và chậm cháy. Liên hệ ngay để nhận báo giá tốt nhất trên toàn quốc X... View More
Load More