#glomerulonephritis

Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above
Đỗ Minh Đường
Viêm cầu thận cấp và hội chứng thận hư là những bệnh lý nghiêm trọng ở thận, cần có phương pháp điều trị sớm để ngăn biến chứng. Những người có một trong hai bệnh lý này đều có thận bị suy giảm chức n... View More
Load More