#sanphang

Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above
VROGroup
Bê tông là gì? Ứng dụng của bê tông trong XÂY DỰNG Bê tông là một loại vật liệu được tạo ra bằng đổ khuôn với nhiều hỗn hợp Vậy vật liệu này được chia thành mấy loại Ứng dụng ra sao CLICK NGAY Xem chi... View More
VROGroup
Bê tông là gì? Ứng dụng của bê tông trong XÂY DỰNG Bê tông là một loại vật liệu được tạo ra bằng đổ khuôn với nhiều hỗn hợp Vậy vật liệu này được chia thành mấy loại Ứng dụng ra sao CLICK NGAY Xem chi... View More
VROGroup
Hình cắt và mặt cắt là gì? Ứng dụng trong cuộc sống Hình cắt và mặt cắt giúp ta hiểu rõ kết cấu bên trong của vật thể Vậy mặt cắt là gì Hình cắt là gì Chúng được ứng dụng ra sao XEM NGAY Xem chi tiết:... View More
VROGroup
Hình cắt và mặt cắt là gì? Ứng dụng trong cuộc sống Hình cắt và mặt cắt giúp ta hiểu rõ kết cấu bên trong của vật thể Vậy mặt cắt là gì Hình cắt là gì Chúng được ứng dụng ra sao XEM NGAY Xem chi tiết:... View More
VROGroup
Bản vẽ xây dựng [ Khái niệm, Vai trò và các loại bản vẽ xây dựng hiện nay ] Hiểu một cách đơn giản thì bản vẽ xây dựng là hình ảnh khái quát về ngôi nhà theo mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt của các vật th... View More
VROGroup
Bản vẽ xây dựng [ Khái niệm, Vai trò và các loại bản vẽ xây dựng hiện nay ] Hiểu một cách đơn giản thì bản vẽ xây dựng là hình ảnh khái quát về ngôi nhà theo mặt đứng, mặt bằng, mặt cắt của các vật th... View More
VROGroup
Dầm nhà là gì? Các loại dầm nhà trong xây dựng hiện nay Sàn phẳng VRO, sàn không dằm, sàn nhẹ, sàn vượt nhịp lớn, sàn phẳng lõi xốp Cấu tạo của sàn phẳng không dầm lõi xốp 3D VRO Xem chi tiết: https:/... View More
VROGroup
Mật độ xây dựng là gì? Phân loại và cách tính mật độ xây dựng chi tiết Mật độ xây dựng trong thực tế đối với mỗi loại diện tích là bao nhiêu Tìm hiểu ngay cùng VRO Group để có thể biết rõ khi thi công... View More
VROGroup
Mật độ xây dựng là gì? Phân loại và cách tính mật độ xây dựng chi tiết Mật độ xây dựng trong thực tế đối với mỗi loại diện tích là bao nhiêu Tìm hiểu ngay cùng VRO Group để có thể biết rõ khi thi công... View More
VROGroup
Sê nô là gì? Cấu tạo, thiết kế tiêu chuẩn, các loại mái sê nô phổ biến Sê nô là là máng hứng nước mưa được lắp đặt dưới hiên nhà, sử dụng chỉ yếu ở nông thôn, tận dụng nguồn nước mưa sử dụng trong sin... View More
Load More