Categories
Categories
Digital_work
by on March 3, 2022
61 views
Günlük hayatımızda istenmeden oluşan sorunlardan birisi de trafik kazalarıdır. İstatistiksel veriler göstermektedir ki günümüzde trafiğe çıkan araç sayısı her geçen gün artması ile maddi hasarlı trafik kazaları da günden güne artmaktadır. Araç değer kaybı ile istemeden de olsa oluşan bu maddi zararlarının en kısa sürede temin edilerek size iade edilmesi mümkündür. Araç Değer Kaybı Nedir? Meydana gelen bir kaza sonrası aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa değeri ile kaza meydana geldikten ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki farka araç değer kaybı denmektedir. Kaza sonrasında hasar gören aracınızı en orijinal parçalar ile aslına uygun olarak tamirini gerçekleştirseniz bile bu hasar geçmişi kayıtlara geçecektir ve aracınızın ikinci el piyasasında talep edilebilirliği eskiye nazaran azalacaktır. Söz konusu haksız fiilinden kaynaklı değer kaybı zararının giderilmesi için kusursuz veya daha az kusuru olan taraf kendisinden daha çok kusurlu veya tam kusurlu olan tarafa (ya da sigortacısına) talepte bulunabilecektir. Araç Değer Kaybı Davası Görevli Mahkeme Araç değer kaybı davası hangi mahkemede açılır sorusuna cevap olarak ilk yapmanız gereken sigorta tahkim komisyonuna başvuru yapmaktır. Sigorta tahkim komisyonundan ret alınırsa ticaret mahkemelerine başvurusu yapılır ve ticaret mahkemesinde açılır. Araç değer kaybı davası dilekçesi örneği de şu şekildedir. Ticaret mahkemeleri kazan kaybı davası görevli mahkeme olarak rol alır. Değer kayıplarında bu şekilde başvurularda değer kaybı davası sonuçları mağduriyetiniz tamamen giderilir. Araç değer kaybı davası görevli ve yetkili mahkeme Ticaret mahkemeleridir. Bu durumda araç değer kaybını kim öder diye düşünüyorsanız kriterler uygunsa aracın zorunlu trafik sigortası olarak yaptırdığı sigorta şirketi öder. Eğer kriterler uygun değilse direk araç sahibine açılacak mahkemece araç sahibi mahkeme sonucu bu değer kaybını öder. Araç değer kaybı hesaplama özel aktüer hesaplama sonucunda ortaya çıkar.
Be the first person to like this.
Page generated in 0.2752 seconds with 16 queries and GZIP enabled on 172.31.7.56.