Categories
Categories
Landber Ha
by on May 15, 2019
17 views
Rủi ro là điều không thể tránh khỏi khi quyết định đầu tư vào bất cứ lĩnh vực nào. Đối với nhà đất cũng vậy, việc xác định những rủi ro mua nhà để đưa ra những phương án phòng tránh, đối phó kịp thời giúp nhà đầu tư thu về kết quả tốt hơn … Phương pháp tránh rủi ro mua nhà được chia sẻ bởi chuyên gia bất động sản Phan Công Chánh. Cơ sở của phương pháp này xuất phát từ việc quan sát từ hàng nghìn bất động sản của mình rồi ông đưa ra kết luận “ Có những rủi ro mua nhà không thể nhìn thấy bằng mắt thường!” Do vậy cách duy nhất để nhận biết được một bất động sản có rủi ro hay không cần mổ sẻ để thấy được những yếu tố bên trong để phát hiện những rủi ro có thể xảy ra.
Be the first person to like this.
Page generated in 0.2598 seconds with 13 queries and GZIP enabled on 172.31.7.56.