#Accounting

Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above
winplaceco
Cách Định Khoản Debit Và Credit Trong Kế Toán Kế toán là công việc ghi chép sổ sách cùng với các khoản công nợ của doanh nghiệp. Công việc kế toán thường gặp nhiều thuật ngữ chuyên ngành, trong đó ph...View More
winplaceco
Tổng Hợp Những Công Thức Kế Toán Quản Trị Thường Gặp Nhất Một trong những nhiệm vụ quan trọng của bộ phận kế toán là lập báo cáo về các mức chi phí, tình hình, hiện trạng của đơn vị. Theo đó, các côn...View More
winplaceco
Chi Tiết Điều Kiện Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Theo Luật Kế Toán Kế toán trưởng là vị trí có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, công ty, tổ chức, dù là quy mô lớn hay nhỏ. Điều này cũng đồng ng...View More
winplaceco
Chi Tiết Nguyên Tắc Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Bảng cân đối kế toán có có vai trò như một báo cáo tài chính tổng hợp. Từ nội dung này, ban lãnh đạo có thể nhận định rõ tình hình tài sản và nguồn vốn củ...View More
winplaceco
Kế Toán Kho Làm Gì? 4 Yêu Cầu Với Kế Toán Kho Một trong những nghề nghiệp mà các bạn trẻ ngành kế toán sau khi tốt nghiệp lựa chọn đó là kế toán kho. Công việc của kế toán kho đôi khi thường bị nhầm ...View More
winplaceco
Đơn Vị Kế Toán Là Gì? Những Nội Dung Cần Biết Về Đơn Vị Kế Toán Chính sách giảm thuế được xây dựng khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc sản xuất kinh doa...View More
winplaceco
Mô Tả Công Việc Kế Toán Nội Bộ Chi Tiết Nhất Tìm hiểu thông tin mô tả công việc kế toán nội bộ một cách chi tiết là cơ sở để bạn hình dung được nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân. Cũng từ đó, bạn c...View More
winplaceco
Chức Năng, Nhiệm Vụ Của Phòng Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Doanh nghiệp muốn tổ chức và hoạt động hiệu quả thì cần phải có phòng kế toán. Đây là một phòng ban chịu trách nhiệm ghi chép, thu thập, lưu t...View More
winplaceco
Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán Kho Không Nên Bỏ Lỡ Excel được xem là một công cụ đắc lực cho kế toán, trong đó có kế toán kho. Sử dụng Excel giúp việc thực hiện các nghiệp vụ kế toán được nh...View More
winplaceco
Các Định Khoản Kế Toán Cơ Bản Cùng Với Quy Trình Thực Hiện Trong nghiệp vụ kế toán thì không thể nào bỏ qua các định khoản kế toán cơ bản. Những mục định khoản này là điều cần thiết mà doanh nghiệp k...View More
Load More