By: on February 20, 2020
Hòn Đỏ cùng huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận, cách xa city mà lại hết sức chú ý mang phần nhiều rừng rêu xanh bạt ngàn đẹp tuyệt.Từ đô thị Phan Rang, đi theo đường đi vịnh Vĩnh Hy khoảng 20 km, các bạn sẽ mang đến thôn Mỹ Hiệp nằm phía tay phải ( xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) . cho đây Anh chị hỏi dân trong thôn, họ đã dẫn đường ra Hòn Đỏ.cảnh đường phố mòn đưa ra Hòn Đỏ chừng một,5 km, vượt qua mèo và rừng dương hơi cạnh tranh đi bằng xe máy, nhưng cực kỳ yên tĩnh. bạn nên phân ...
35 views 0 likes
Page generated in 0.987 seconds with 16 queries and GZIP enabled on 172.31.7.56.