By: on October 12, 2019
Hiện nay tại Quận Thủ Đức cũng như nhiều địa điểm khác tại TP HCM người dân đã có cái nhìn tích cực hơn, không xem điện mặt trời như là một ngành xa xỉ chỉ có những người nhiều tiền mới có điều kiện lắp đặt. Vì vậy trong thời gian 2 năm trở lại đây Gp Solar đã ký kết rất nhiều hợp đồng lắp đặt điện mặt trời tại Quận Thủ Đức từ công suất lớn đến nhỏ. Vì vậy nếu quý khách hàng tại địa điểm này đang có ý định xây dựng hệ thống điện riêng biệt cho gia đình và doanh nghiệp của mình thì hãy tham khảo ...
55 views 0 likes
Page generated in 0.4028 seconds with 18 queries and GZIP enabled on 172.31.7.56.