Nguyễn Chí Thức
September 6, 2022
64 views
thumb
Location
Thái Nguyên » Viet Nam
Description
Cầu dẫn xe nâng lên container tiếng Anh gọi là Yard Ramp là một phần thiết bị công nghiệp đơn giản được sử dụng để giúp xếp dỡ hàng hóa.
Cầu dẫn xe nâng lên container hay còn gọi là cầu dẫn hàng là dụng cụ hỗ trợ cho xe nâng vào container lấy hàng khi container còn nằm trên xe romooc.
Cầu xe nâng được nâng lên và hạ xuống bằng hệ thốn... View More
Categories:
Be the first person to like this.
Page generated in 0.4127 seconds with 20 queries and GZIP enabled on 172.31.7.56.