Publish Date: December 22, 2022
Like
Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above

Link

Kosmen Việt Nam
Máy ảnh và các bộ phận của nó trong đó có ống kính là một thiết bị quang học rất nhạy cảm với độ ẩm. Cho nên máy ảnh cần được bảo quản ở mức độ ẩm phù hợp, tránh trường hợp độ ẩm quá cao sẽ làm hư hại... View More