Publish Date: December 22, 2022
Like
Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above

Link

Kosmen Việt Nam
Theo thống kê cho thấy, Huế là thành phố có độ ẩm trung bình năm thuộc hàng khá cao trên cả nước. Do lượng mưa lớn trải đều các khu vực, độ ẩm trong không khí tăng dần gây ảnh hưởng đời sống người dân... View More