Drag to reposition your photo

Học IELTS Online

Female Lives in Đà Nẵng Born on June 6, 1990
About Me
Học IELTS Online là tổ chức giúp các bạn tự luyện IELTS tại nhà hoàn toàn Miễn Phí. Trang web cung c... View More
Friends
Học IELTS Online
4 Members
Student Groups
Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above

Link

Học IELTS Online
Thì tương lai đơn (Simple future tense) là một trong các thì đầu tiên các bạn phải tiếp cận khi bắt đầu học Tiếng Anh. Đây là một thì khá đơn giản và có rất nhiều cách dùng, phù hợp... View More