Drag to reposition your photo

AME Groupamegroup

Male Lives in Bình Dương, Viet Nam Born on January 1, 1990 Is single
About Me
AME Group chuyên các sản phẩm trong thiết bị đóng cắt, thiết bị tự động hóa, hệ thống phân phối điện... View More
Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above

Link

AME Groupamegroup
MIP22312T - Tủ điện âm tường Resi9 400V rms 63A 4kV 40W MIP22312T - Tủ điện âm tường Resi9 400V rms 63A 4kV 40W có tác dụng chứa đựng và bảo vệ các thiết bị điện khỏi sự tác động từ môi trường. Xem th... View More