Drag to reposition your photo

AME Groupamegroup

Male Lives in Bình Dương, Viet Nam Born on January 1, 1990 Is single
About Me
AME Group chuyên các sản phẩm trong thiết bị đóng cắt, thiết bị tự động hóa, hệ thống phân phối điện... View More
Captcha Challenge
Use the QR Code Reader app to scan QR code above
Type in the verification code above

Link

AME Groupamegroup
MIP22312 - Tủ điện âm tường Resi9 400 V rms 63A 4kV 40W MIP22312 - Tủ điện âm tường Resi9 400 V rms 4kV 40W là loại cửa mờ với 36 module, 63A, cấp độ bảo vệ IP40, cánh cửa trơn có thể mở rộng. Xem thê... View More